EXTRAvestiging GetInfo.aspx voorbeeld websiteDit is een testpagina waarin mbv PHP gegevens van een EV webshop opgehaald en getoond wordt.
* Maak een call naar een EV webshop via GetInfo.aspx en haal de XML op
* Parse de XML
* Haal de informatie van het eerste assortiment op
* Maak een button (styling via CSS)

Haal de XML data op van de EV webshop via url: http://webshop.extravestiging.nl/GetInfo.aspx?Action=GetMainAssortiments

Error: Ontvangen XML is niet correct!